Eksperci

Beata Daszyńska-Muzyczka

prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego

Jest absolwentką uczelni ekonomicznych o specjalności zarządzanie finansami przedsiębiorstw oraz Advance Leadership Programme w ICAN Institute przy Harvard Business Review.

Od 1994 r. była związana z Grupą Banku Zachodniego WBK S.A. W latach 1994 – 2000 pracowała w bankowości oddziałowej. W okresie 2000 – 2005 kierowała wdrożeniem szeregu strategicznych projektów, m.in. Nowy Model Oddziału, Minibank 24 dla klientów bankowości korporacyjnej oraz odpowiadała za restrukturyzację / optymalizację sieci oddziałów. W latach 2005 – 2007 pełniła funkcję dyrektora Departamentu Nieruchomości, a następnie w okresie 2007 – 2014 funkcję dyrektora Obszaru Logistyki i Nieruchomości. W latach 2008 – 2013 pełniła najpierw funkcję członka, a następnie przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki BZWBK Nieruchomości. Od 2012 r. związana z Pionem Partnerstwa Biznesowego BZWBK, w którym od 2013 r. była odpowiedzialna za projekt transformacji kultury organizacyjnej w części Retail – Bank Nowej Generacji. W okresie 2014-2015 pełniła funkcję dyrektora Obszaru Partnerstwa HR. Od 2015 r., jako członek Zarządu BZ WBK, zarządzała Pionem Partnerstwa Biznesowego, w skład którego wchodziły m.in. obszary: HR (w tym rekrutacja, rozwój pracowników, wynagrodzenia, kultura organizacyjna), strategii i organizacji, kosztów, nakładów finansowych i zakupów, bezpieczeństwa banku i logistyki oraz inne obszary wspierające funkcjonowanie banku.

Wojciech Myślecki

Doktor inżynier, wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej, wykładowca w Studium Podyplomowym „Inteligentne Sieci Elektroenergetyczne”, autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu telekomunikacji, informatyki przemysłowej oraz zagadnień politycznych i gospodarczych.

Od 1968 działacz polskiej opozycji demokratycznej . W Marcu 1968 członek Komitetu Strajkowego Studentów  Politechniki Wrocławskiej.  W czerwcu  1976 sygnatariusz petycji przeciw aresztowaniom działaczy KOR i domagającej się amnestii dla więzionych uczestników protestów w Radomiu i Ursusie. Współpracownik podziemnego „Biuletynu Dolnośląskiego”.

W „Solidarności ” od 1980, członek Prezydium KZ na Politechnice Wr, w 1981 delegat na WZD. 13-15 XII 1981 współorganizator strajku okupacyjnego w Politechnice, 16 XII 1981 internowany w zakładach karnych  we Wrocławiu, Grodkowie i Nysie, zwolniony w VIII 1982. Od października  1982 zaprzysiężony członek Solidarności Walczącej, od wiosny 1983 jeden z jej najaktywniejszych działaczy. Aresztowany w II 1984, zwolniony na mocy amnestii pod koniec VII 1984. Od końca 1984 członek Komitetu Wykonawczego SW. Od 1987 współpracownik Komisji Interwencji i Praworządności „S”. W VIII 1988 współorganizator Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka w Krakowie-Mistrzejowicach; w 1989 przeciwnik rozmów Okrągłego Stołu.

Zajmował się reorganizacją Politechniki Wrocławskiej po roku 1990 w zakresie zarządzania uczelnią i wprowadzania nowoczesnych kierunków kształcenia podyplomowego w języku angielskim i francuskim. Pracę naukową łączy z aktywnością w gospodarce. Kilkakrotnie pełnił funkcję prezesa zarządu dużych spółek prawa handlowego, w tym, w 1998 roku, prezesa zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.

Był przewodniczącym lub członkiem wielu rad nadzorczych, w tym Tauron PE S.A. , KGHM PM S.A., PSE S.A. . PTE Generali S.A. . Kierował lub uczestniczył w wielu poważnych polskich i międzynarodowych programach gospodarczych, szczególnie w elektroenergetyce. Obecnie prezes zarządu spółki doradczej Global Investment Corp.

Paweł Nierada

pierwszy wiceprezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego

Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej – Finanse i Bankowość, MBA University of Minnesota, Carlson School of Management. Ukończył liczne kursy specjalistyczne w zakresie venture capital, corporate finance, fuzji i przejęć oraz rynków kapitałowych.

Ma blisko 20-letnie doświadczenie w branży bankowości inwestycyjnej i rynków kapitałowych. Zrealizował liczne projekty w obszarach rynków publicznych i prywatnych (pierwotne oferty publiczne, emisje obligacji, akcji, analizy rynkowe), fuzji i przejęć. Świadczył usługi doradztwa strategicznego na rzecz dużych podmiotów korporacyjnych a także doradztwa prywatyzacyjnego (doradztwo zarówno na rzecz Ministerstwa Skarbu Państwa jak i inwestorów), tak w Polsce jak i zagranicą.

W latach 2007–2016 był Partnerem Zarządzający w Rada Partners – firmie doradczej z obszaru doradztwa strategicznego i rynków kapitałowych oraz holistycznego zarządzania firmą, 2007-2012 – Prezesem Zarządu Silkroute Securities (Polska) sp. z o.o.. Wcześniej pracował jako Dyrektor ERSTE Corporate Finance w Polsce – Grupa ERSTE Bank, Dyrektor zespołu Financial Advisory w Deloitte, Manager w NM Rothschild Polska, Senior Analyst Natural Resources and Global Power Team w Credit Suisse First Boston (Europe).

Jest ekspertem Instytutu Sobieskiego w zakresie energetyki, strategii i bezpieczeństwa energetycznego. Posiada status Autoryzowanej Osoby (Approved Person) wydany przez brytyjskie Financial Conduct Authority (brytyjski odpowiednik KNF).

Włodzimierz Kocon

wiceprezes Zarządu

Ukończył studia na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (d. SGPiS) oraz podyplomowy program MBA na Politechnice Warszawskiej. Od ponad 20 lat związany z działalnością inwestycyjną i rynkiem nieruchomości. 

Zdobywał doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w PwC, Von der Heyden Group, APP Polska sp. z o. o. oraz Gerald Eve International (Poland) Sp. z o.o. W latach 2007-2013 był związany z PZU Asset Management/TFI PZU, gdzie pełniąc stanowisko dyrektora Biura Sektora Nieruchomości był odpowiedzialny za działalność inwestycyjną Grupy PZU na rynku nieruchomości. W 2013 r. pracował w Banku Gospodarstwa Krajowego, współtworząc koncepcję Funduszu Mieszkań na Wynajem oraz przygotowywał strategię inwestycyjną spółki zależnej banku i stanął na jej czele jako prezes Zarządu BGK Nieruchomości S.A. Przed objęciem funkcji wiceprezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego był niezależnym doradcą rynku nieruchomości. Posiada licencję zawodową pośrednika w obrocie nieruchomości. Jest członkiem Royal Institution of Chartered Surveyors.

Przemysław Cieszyński

członek Zarządu

Przemysław Cieszyński jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej, gdzie studiował na Wydziale Informatyki i Zarządzania. Ukończył program MBA na Vanderbilt University w Nashville, TN (USA). Doświadczenie zawodowe zdobywał na stanowiskach menadżerskich w: Pepsico, Polcard (członek Zarządu), Telewizja Polska S.A. oraz ostatnio OT Port Gdynia (Grupa OT Logistics). 

Jako doświadczony konsultant prowadził projekty realizowane przez firmy Accenture, CII Group i Raitaro. Będąc Starszym Managerem w Accenture prowadził projekty i programy dla wiodących polskich i międzynarodowych organizacji z branży usług finansowych. Firma doradcza Raitaro, której był wspólnikiem, prowadziła projekty restrukturyzacyjne i wdrożeniowe m.in. dla: Ströer Polska, BCT Gdynia, Sokółka Okna i Drzwi oraz Grupa Energa. Od 2006 r. zasiadał również w Radach Nadzorczych spółek notowanych na GPW, w tym: Sygnity S.A., Ciech S.A., Yawal S.A., Bomi S.A., TC Dębica S.A. oraz JSW S.A.

Wojciech Hann

członek Zarządu

Jest absolwentem studiów fizyki teoretycznej na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studiów MBA (finanse i zarządzanie strategiczne) na University of Rochester (USA).

Ma ponad 20-letnie doświadczenie w bankowości inwestycyjnej i finansowaniu przedsiębiorstw. Doradzał przy ponad pięćdziesięciu transakcjach, przede wszystkim w sektorze energetycznym, ale także bankowym, maszynowym, budowlanym, spożywczym, IT, petrochemicznym oraz wielu innych, zarówno w Polsce jak i Europie Wschodniej oraz Turcji.

W 2016 roku był dyrektorem zarządzającym w departamencie rynków kapitałowych Ipopema Securities. Wcześniej, przez 9 lat, jako Partner w Deloitte był odpowiedzialny za tworzenie i realizację projektów doradztwa w zakresie fuzji i przejęć w Europie Środkowej w sektorze energetycznym. W latach 1998-2008 pracował w UniCredit Markets & Investment Banking / CA IB w Warszawie, a następnie w Wiedniu, w którym pełnił między innymi funkcję dyrektora departamentu Energy&Utilities. Należał także do zespołów EY w Warszawie, a także Cortland, Brovitz & Co. w Nowym Jorku.

Radosław Kwiecień

członek Zarządu

Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego oraz studiów podyplomowych w zakresie controllingu, inwestycji kapitałowych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, przygotowania i zarządzania projektami partnerstwa publiczno-prywatnego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, a także studiów menadżerskich na Akademii Leona Koźmińskiego. 

Od marca 2001 r. pracował na stanowiskach menadżerskich w różnych obszarach w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. w Warszawie (obecnie BGŻ BNP Paribas S.A.). W latach 2012 – 2016 odpowiadał w BGŻ BNP Paribas S.A za obszar operacji banku pełniąc funkcję dyrektora departamentu operacji krajowych. W tym czasie był również członkiem komitetu zarządzania ryzykiem operacyjnym i ciągłości działania banku. Członek Zespołu ds. obrotu gotówkowego przy Związku Banków Polskich.

Piotr Dubiński – prelegent Olsztyn

Moderator – politolog specjalista ds. marketingu politycznego i mediów.

Dyplomowany coach, trener, instruktor. Ukończył studia m.in. na: Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim; Wyższej Szkole Informatyki i Ekonomii TWP; Wyższej Szkole Informatyki i Ekonomii im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego; Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. Uczestniczył w dziesiątkach specjalistycznych szkoleń z pogranicza ekonomii, zarządzania, psychologii biznesu oraz coachingu w Polsce i za granicą. Szkolił się w renomowanym ośrodku z Listy Szanghajskiej  – Lund University w Szwecji. Obecnie doktoryzuje  się w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko -Mazurskiego w Olsztynie.

Prowadzi szkolenia z przywództwa biznesowego i politycznego, treningi sprzedażowe, szkolenia z autoprezentacji i wystąpień publicznych oraz dedykowane wykłady  i mowy. Wspiera zaawansowane procesy kreacji wizerunku biznesowego i osobistego. W skład jego działalności wchodzi profesjonalne doradztwo polityczne oraz prowadzenie kampanii wyborczych  i promocyjnych.

Krzysztof Kamiński – prelegent Olsztyn

Absolwent Prawa i Administracji oraz Mechaniki i Budowy Maszyn na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

Doświadczenia zawodowe zdobywał w takich firmach,  jak: Michelin, Case New Holland, Kongsberg Automotive, ArcelorMittal i innych. Obecnie zajmuje stanowisko Prezesa Zarządu Spółki ALNEA oraz kierownika naukowego projektu badawczo-rozwojowego z zakresu robotyki. Firma ALNEA zajmuje się robotyzowaniem i automatyzowaniem procesów produkcyjnych. Ponadto Krzysztof Kamiński został powołany na stanowisko Pełnomocnika Wojewody Warmińsko-Mazurskiego do spraw rozwoju gospodarczego. Zadaniem pełnomocnika jest promowanie i inicjowanie wszelkich działań, mających na celu poprawę warunków funkcjonowania przedsiębiorców na terenie Warmii, Mazur i Powiśla.

Jerzy Szmit – prelegent Olsztyn

Urodzony w Olsztynie, polityk, publicysta, samorządowiec, wykładowca akademicki.

Ukończył studia na Wydziale Geodezji Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie oraz na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1989 r. zaangażowany w życie społeczne, gospodarcze i polityczne Olsztyna i regionu warmińsko-mazurskiego. Działa w kilku stowarzyszeniach („Mała Ojczyzna”, „PRO PATRIA”, Towarzystwo Przyjaciół Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego). Jest autorem książki „Między wielką a małą ojczyzną”. Był wykładowcą w Wyższej Szkole Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie.

W latach 1994-1998 radny Rady Miasta Olsztyn, a od 1998 do 2002 r. – Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego. W latach 1998-1999 był pierwszym marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Pracował także jako dyrektor generalny Urzędu Wojewódzkiego. Kierował olsztyńskimi przedsiębiorstwami i prowadził własną działalność gospodarczą. W latach 2003–2005 pełnił funkcję prezesa zarządu Regionalnej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej. W latach 2005-2007 był Senatorem VI kadencji – Przewodniczącym Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Członkiem Komisji Gospodarki Narodowej

Poseł na Sejm VII kadencji – Członek Komisji Infrastruktury i Komisji Finansów Publicznych, przewodniczący Podkomisji stałej ds. transportu drogowego i drogownictwa, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwoju Polski Wschodniej. Od 20 listopada 2015r., w rządzie  Premier Beaty Szydło, Jerzy Szmit sprawował funkcję wiceministra w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa. Dzięki jego zaangażowaniu na Warmii i Mazurach rozpoczął się długo oczekiwany rozwój inwestycyjny. Obecnie członek zarządu ds. technicznych w PKP Telkol.

Jan Szynaka – prelegent Olsztyn

Prezes Zarządu firmy Szynaka-Meble Sp. z .o.o., wiodącego w kraju i na świecie producenta mebli.

Zarządzana przez Jana Szynaka firma jest  filarem Grupy Meblowej Szynaka, którą tworzy 6 nowoczesnych zakładów produkcyjnych, Centrum Logistyczno-Wystawiennicze i Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe Hotel & SPA Pałac Mortęgi. Jan Szynaka to wielki kreator pozytywnego wizerunku polskiej, wielopokoleniowej firmy rodzinnej, wysokogatunkowego produktu i promotor Polski na świecie. Dzięki nowoczesnym metodom zarządzania oraz skutecznej polityce promocyjnej kierowana przez Jana Szynaka firma rozwinęła liczne kontakty handlowe w Polsce i ponad 50 krajach na świecie, w tym głównie w Niemczech, USA, Francji, Szwecji, Arabii Saudyjskiej, Mongolii, Wielkiej Brytanii czy Chinach. Prowadząc biznes Jan Szynaka podejmuje szereg inicjatyw mających na celu osiągnięcie harmonii i równowagi z otoczeniem, dbając tym samym o środowisko naturalne. W Jego filozofii działania silnie zakorzeniony jest duch odpowiedzialności społecznej. Firma nie działa w oderwaniu od lokalnego społeczeństwa, jest jego częścią i aktywnie wspiera wszelkie działania na rzecz rozwoju miasta, województwa i kraju. Jan Szynaka jako aktywny promotor polskiego rzemiosła chętnie udziela się społecznie i charytatywnie. Jest wielkim autorytetem i uznanym menadżerem. Solidny i godny zaufania pracodawca, zapewniający ponad 3 000 pracownikom stabilne miejsca pracy. Właściciel Grupy Meblowej Szynaka zbudował silną markę mającą realny wpływ na dynamikę i rozwój życia gospodarczego w Polsce. W swojej wieloletniej działalności biznesowej udowodnił, że dzięki ciężkiej pracy, odwadze i determinacji w działaniu można osiągnąć sukces na skalę międzynarodową. Laureat wielu prestiżowych nagród i wyróżnień. Prywatnie ojciec 4 dzieci i dziadek 3 wnuków.

Adrian Guranowski – prelegent Szczecin

Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Szczecińskiej, obecnie doktorant Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego.

Autor i współautor publikacji i artykułów nt. finansowania rozwoju infrastruktury i wykorzystania środków UE, a także wykorzystania partnerstwa publiczno-prywatnego przez mniejsze j.s.t.  Zawodowo od ośmiu lat prezes zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Kamieniu Pomorskim. W 2015 r. z powodzeniem zrealizował projekt hybrydowy przebudowy ciągu pieszo-jezdnego trzech ulic w centrum Kamienia Pomorskiego, w partnerstwie publiczno-prywatnym (w formule opłaty za dostępność). Ma także duże doświadczenie w zarządzaniu projektami współfinansowanymi ze środków UE, w tym m.in.: przedsięwzięć infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz gospodarki odpadami.

Beata Zofia Filipiak – prelegent Szczecin

Profesor zwyczajny w Katedrze Finansów na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Szczecińskiego.

Autorka ponad 200 krajowych i zagranicznych publikacji z zakresu zarządzania finansami, finansów jednostek samorządu terytorialnego, analizy ryzyka i analizy finansowej. Ostatnio zajmuje się w teorii i praktyce współpracą sektora samorządowego i przedsiębiorstw, a w szczególności praktycznymi aspektami partnerstwa publiczno-prywatnego.

Praktyk bankowy, a następnie licencjonowany doradca podatkowy (od 1998 r.). Doradca i szkoleniowiec w wielu podmiotach i instytucjach.

Marcin Pawlicki – prelegent Szczecin

Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin

Ukończył Wyższą Szkołę Zarządzania w Warszawie oraz Master of Business Administration na Oxford Brookes University.

Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w Orange i TP S.A, Tauron Polska Energia oraz Vattenfall Sales Poland Sp. z o.o. Pełnił funkcję kierownika ds. projektów i wdrożeń w spółce Tramwaje Szczecińskie. Od 2010 roku członek rady programowej Radia Szczecin. Był kilkuletnim licencjonowanym sędzią Polskiego Związku Motorowego. Latem z przyjemnością uprawia sporty motorowodne. Posiada licencję sternika motorowodnego. Ma 10 – letniego syna.

Michał Wincenty Kołaciński – prelegent Wrocław

Absolwent Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi, lekarz pediatra. W latach 2010-2014 radny Rady Powiatu Oleśnickiego, od 2014 r. burmistrz Oleśnicy.

Radosław Domagalski Łabędzki – prelegent Wrocław

Prawnik, manager przez lata związany z biznesem.

Pracował jako prawnik w GSP Group Sp. z o.o. oraz pełnił funkcję prezesa zarządu w Magellan Trading Co. Ltd w Chinach. Współzałożycielem Polsko-Chińskiej Izby Handlowej w Szangchaju.

W 2015 objął stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju. Nastepnie w 2016 został również pełnomocnikiem rządu ds. wystawy Expo 2022 w Łodzi. W październiku 2016 zrezygnował z pełnonej funckji podsekretarza stanu obejmując funkcję Prezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A., którą pełnił do marca 2018 r. Z wykształcenia prawnik.

Marek Jacek Michalak – prelegent Łódź

Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

Przez wiele lat pełnił obowiązki Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej.

W przeszłości był radnym miejskim w Łodzi. Autor publikacji o tematyce biznesowej oraz ekspert uczestniczący w licznych konferencjach. Obecnie kieruje wydziałem w ramach którego nadzoruje realizację zadań z zakresu gospodarki, transportu, rolnictwa i rozwoju wsi.

Piotr Cieplucha – prelegent Łódź

Dyrektor Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Pełnił funkcję doradcy Wojewody Łódzkiego oraz był asystentem Ministra Sprawiedliwości.

Jest autorem artykułów naukowych z dziedziny myśli polityczno-prawnej oraz prawa samorządowego. Członek Rady Programowej Radia Łódź oraz Zarządu Osiedla Stary-Widzew. W pracy wydziału nadzoruje i koordynuje działania w zakresie rynku pracy, oświaty, pomocy społecznej i ochrony zdrowia.

Dr hab. Piotr Szukalski – prelegent Łódź

Profesor nadzw. w Katedrze Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej UŁ

Jest specjalistą z zakresu demografii, gerontologii społecznej i polityki społecznej. W swoich badaniach porusza problematykę procesu starzenia się społeczeństwa, polityki ludnościowej oraz relacji międzypokoleniowej w skali mikro i makro.

Jacek Michalak

Wiceprezes zarządu ds. rozwoju firmy Atlas

(ur. 1962), doktor nauk chemicznych, absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej. W latach 1985-1995 nauczyciel akademicki na Politechnice Łódzkiej.

W roku  1991 był stypendystą Swiss National Science Foundation i Księstwa Lichtenstein – odbył staż naukowy w Instytucie Chemii Fizycznej Uniwersytetu we Fryburgu w Szwajcarii, a w latach 1993-1994 – staż naukowy na Wydziale Chemicznym The Ohio State University w Columbus, USA.

Od 1996 roku dyrektor ds. badań i rozwoju Wytwórni Klejów i Zapraw Budowlanych ATLAS. Od 2003 roku prezes zarządu Atlas Sztuki sp. z o.o., a od 2007 roku wiceprezes zarządu ds. rozwoju Grupy ATLAS.

Jest zastępcą przewodniczącego Komitetu Technicznego nr 184 ds. klejów, ekspertem w Komitecie Technicznym Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego CEN/TC 67, członkiem Rady Naukowej Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie.

Od 2013 roku jest prezesem zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń.

Były felietonista miesięcznika Art& Business w okresie lipiec 2005 – grudzień 2010.

Wystąpił w głównej roli w premierowym odcinku I serii Kryptonimu Szef – polskiej edycji popularnego na świecie formatu telewizyjnego Undercover Boss.