Formularz rejestracyjny

Regionalna Konferencja BGK w Olsztynie

21.05.2018

Registrations are closed for this event

Inny terminy i miasto?

Sprawdź w tabeli poniżej:
Zakończone konferencje
17.04.2018ŁódźTemat panelu dyskusyjnego:
Demografia hamulcem rozwoju regionu łódzkiego

Poznaj szczegóły

We wtorek 17 kwietnia w Łodzi w hotelu Ambasador Premium odbędzie się pierwsza z 16 regionalnych konferencji Banku Gospodarstwa Krajowego pod nazwą „Regionalna Konferencja BGK dla Przedsiębiorców i Samorządu Terytorialnego”. Cykl spotkań ma na celu wspieranie współpracy pomiędzy biznesem a samorządem w oparciu o strategię na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Konferencje objęte są patronatem Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego. Jednym z elementów konferencji będzie dyskusja panelowa o sytuacji demograficznej regionu łódzkiego w której udział wezmą przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi oraz świata nauki i biznesu.

9.30 – 10.00 Rejestracja gości

10.00 – 10.10 Powitanie gości – Członek Zarządu BGK – Przemysław Cieszyński

10.10 – 10.30 Wystąpienie eksperta – Wojciech Myślecki „Współpraca przedsiębiorców i jednostek samorządu terytorialnego podstawą rozwoju regionalnego”

Plan i Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju od momentu jego ogłoszenia ogniskuje i wyznacza ramy dzisiejszej debaty nad przyszłością Polski. W odróżnieniu od planów poprzedników – plan Morawieckiego jest i będzie podstawą radykalnej i nieodwracalnej reformy Polski. W wystąpieniu przedstawione będą cele i założenia planu Morawicekiego i uwarunkowania ich wdrożenia w każdym z regionów Polski. Przeanalizowane zostaną podstawowe procesy zachodzące w świecie oraz w Polsce i na tym tle wskazane zostanie, jak reforma proponowana przez premiera Mateusza Morawieckiego będzie oddziaływać na gospodarkę i na inne sfery funkcjonowania państwa.

10.30 – 11.15 Dyskusja panelowa – Demografia hamulcem rozwoju regionu łódzkiego?

Demografia województwa łódzkiego wypada niekorzystnie na tle pozostałych regionów. Można zaobserwować stały i intensywny spadek liczby ludności. Prognozuje się, że proces wyludniania się województwa będzie się pogłębiał i liczba mieszkańców regionu będzie się sukcesywnie zmniejszać. Negatywnie prezentują się także zmiany struktury wiekowej mieszkańców. W łódzkim z powodu bardzo niskiego przyrostu naturalnego notuje się jeden z najniższych w kraju udziałów ludności w wieku przedprodukcyjnym oraz najwyższy udział ludności w wieku poprodukcyjnym. Wzrost liczby ludności najstarszej wpływa na stale rosnący wskaźnik obciążenia demograficznego. Zahamowanie tych niekorzystnych tendencji jest wyzwaniem stojącym przed przedsiębiorcami i samorządem terytorialnym w regionie łódzkim.

Prelegenci
Jacek Michalak – Wiceprezes Zarządu Atlas Sp. z o.o.
Piotr Cieplucha-Dyrektor Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego
Marek Jacek Michalak Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego
Prof. nadzw. dr hab. Piotr Szukalski Katedra Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej Uniwersytetu Łódzkiego
Przemysław Cieszyński – Członek Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego

11.15 – 11.30 Przerwa kawowa
11.30 – 13.00 Gość specjalny mjr. Rocco A. Spencer „Odpowiedzialne przywództwo w biznesie i samorządzie” – cz. I.

Odpowiedzialność przywódców – kluczowe czynniki sukcesu tj. Nadzór, motywacja, efektywna komunikacja, planowanie i zarządzanie sytuacjami kryzysowymi przez liderów w ich zespołach i społecznościach
Misja – osiągnięcie misji za pomocą doboru odpowiednich ludzi i zespołów
Budowanie przyszłego sukcesu
13.00 – 13.15 Przerwa kawowa
13.30 – 14.45 Gość specjalny mjr. Rocco A. Spencer „Odpowiedzialne przywództwo w biznesie i samorządzie” – cz. II.
14:45 – 15:00 Zakończenie
15:00 – 17:00 Lunch/ rozmowy kuluarowe

23.04.2018WrocławTemat panelu dyskusyjnego:
Wspólna droga do sukcesu – Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Poznaj szczegóły

W poniedziałek 23 kwietnia we Wrocławiu w Hotelu Scandic**** odbędzie się regionalna konferencja Banku Gospodarstwa Krajowego pod nazwą „Regionalna Konferencja BGK dla Przedsiębiorców i Samorządu Terytorialnego”. Cykl spotkań ma na celu wspieranie współpracy pomiędzy biznesem a samorządem w oparciu o strategię na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Konferencje objęte są patronatem Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego.

9.30 – 10.00 Rejestracja gości

10.00 – 10.10 Powitanie gości – Prezes Zarządu BGK – Beata Daszyńska-Muzyczka

10.10 – 10.30 Wystąpienie eksperta – Wojciech Myślecki „Współpraca przedsiębiorców i jednostek samorządu terytorialnego podstawą rozwoju regionalnego”

Plan i Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju od momentu jego ogłoszenia ogniskuje i wyznacza ramy dzisiejszej debaty nad przyszłością Polski. W odróżnieniu od planów poprzedników – plan Morawieckiego jest i będzie podstawą radykalnej i nieodwracalnej reformy Polski. W wystąpieniu przedstawione będą cele i założenia planu Morawicekiego i uwarunkowania ich wdrożenia w każdym z regionów Polski. Przeanalizowane zostaną podstawowe procesy zachodzące w świecie oraz w Polsce i na tym tle wskazane zostanie, jak reforma proponowana przez premiera Mateusza Morawieckiego będzie oddziaływać na gospodarkę i na inne sfery funkcjonowania państwa.

10.30 – 11.15 Dyskusja Panelowa Wrocław. „Wspólna droga do sukcesu – Partnerstwo Publiczno-Prywatne”
Region Dolnośląski jest jednym z najprężniej rozwijających się regionów w Polsce zarówno w sferze ekonomicznej, gospodarczej jak i społecznej. Aby podtrzymać ten stan rzeczy oraz mobilizować region i jego mieszkańców konieczne jest zawiązanie jeszcze ściślejszej współpracy. Do realizacji tych zamierzonych celów służy między innymi Partnerstwo Publiczno-Prywatne (PPP).
Administracja rządowa oraz samorząd terytorialny przekazują realizacje części zadań o charakterze publicznym podmiotom prywatnym. Celem przyświecającym tego typu rozwiązaniom był fakt, że skoro jakaś forma działalności publicznej może być realizowana w warunkach rynkowych to nie ma uzasadnienia aby działalność tę prowadziły tylko władze publiczne. Otwiera się dzięki temu szeroki zakres możliwości działania dla przedsiębiorców, który jest korzystny dla organów rządowych i samorządowych.
Partnerstwo Publiczo-Prywatne jest jednym z instrumentów rozwoju, które ma za zadanie realizować plan Morawieckiego, który jest kluczowym dokumentem w obszarze średnio i długofalowej polityki gospodarczej państwa. Misja jaką pełni BGK jako bank rozwoju sprawia, że jest ono jednym z narzędzi wykorzystywanym do realizacji polityki PPP, które swoim zaangażowaniem, doświadczeniem oraz możliwościami służy sektorowi publicznemu oraz prywatnemu.

Prelegenci
Michał Wincenty Kołaciński
Radosław Domagalski-Łabędzki

11.15 – 11.30 Przerwa kawowa
11.30 – 13.00 Gość specjalny mjr. Rocco A. Spencer „Odpowiedzialne przywództwo w biznesie i samorządzie” – cz. I.

Odpowiedzialność przywódców – kluczowe czynniki sukcesu tj. Nadzór, motywacja, efektywna komunikacja, planowanie i zarządzanie sytuacjami kryzysowymi przez liderów w ich zespołach i społecznościach
Misja – osiągnięcie misji za pomocą doboru odpowiednich ludzi i zespołów
Budowanie przyszłego sukcesu

13.00 – 13.15 Przerwa kawowa
13.30 – 14.45 Gość specjalny mjr. Rocco A. Spencer „Odpowiedzialne przywództwo w biznesie i samorządzie” – cz. II.
14:45 – 15:00 Zakończenie
15:00 – 17:00 Lunch/ rozmowy kuluarowe

25.04.2018OpoleTemat panelu dyskusyjnego:
Czy specjalizacja może być motorem napędowym Opolszczyzny?

Poznaj szczegóły

9.30 – 10.00 Rejestracja gości

10.00 – 10.10 Powitanie gości

10.10 – 10.30 Wystąpienie eksperta – Wojciech Myślecki „Współpraca przedsiębiorców i jednostek samorządu terytorialnego podstawą rozwoju regionalnego”

Plan i Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju od momentu jego ogłoszenia ogniskuje i wyznacza ramy dzisiejszej debaty nad przyszłością Polski. W odróżnieniu od planów poprzedników – plan Morawieckiego jest i będzie podstawą radykalnej i nieodwracalnej reformy Polski. W wystąpieniu przedstawione będą cele i założenia planu Morawicekiego i uwarunkowania ich wdrożenia w każdym z regionów Polski. Przeanalizowane zostaną podstawowe procesy zachodzące w świecie oraz w Polsce i na tym tle wskazane zostanie, jak reforma proponowana przez premiera Mateusza Morawieckiego będzie oddziaływać na gospodarkę i na inne sfery funkcjonowania państwa.

10.30 – 11.15 Dyskusja panelowa

11.15 – 11.30 Przerwa kawowa
11.30 – 13.00 Gość specjalny mjr. Rocco A. Spencer „Odpowiedzialne przywództwo w biznesie i samorządzie” – cz. I.

Odpowiedzialność przywódców – kluczowe czynniki sukcesu tj. Nadzór, motywacja, efektywna komunikacja, planowanie i zarządzanie sytuacjami kryzysowymi przez liderów w ich zespołach i społecznościach
Misja – osiągnięcie misji za pomocą doboru odpowiednich ludzi i zespołów
Budowanie przyszłego sukcesu
13.00 – 13.15 Przerwa kawowa
13.30 – 14.45 Gość specjalny mjr. Rocco A. Spencer „Odpowiedzialne przywództwo w biznesie i samorządzie” – cz. II.
14:45 – 15:00 Zakończenie
15:00 – 17:00 Lunch/ rozmowy kuluarowe

09.05.2018SzczecinTemat panelu dyskusyjnego:
Region zachodniopomorski przykładem Współpracy samorządów i przedsiębiorstw w oparciu o Strategię odpowiedzialnego rozwoju.

Poznaj szczegóły

9.30 – 10.00 Rejestracja gości

10.00 – 10.10 Powitanie gości

10.10 – 10.30 Wystąpienie eksperta – Wojciech Myślecki „Współpraca przedsiębiorców i jednostek samorządu terytorialnego podstawą rozwoju regionalnego”

Plan i Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju od momentu jego ogłoszenia ogniskuje i wyznacza ramy dzisiejszej debaty nad przyszłością Polski. W odróżnieniu od planów poprzedników – plan Morawieckiego jest i będzie podstawą radykalnej i nieodwracalnej reformy Polski. W wystąpieniu przedstawione będą cele i założenia planu Morawicekiego i uwarunkowania ich wdrożenia w każdym z regionów Polski. Przeanalizowane zostaną podstawowe procesy zachodzące w świecie oraz w Polsce i na tym tle wskazane zostanie, jak reforma proponowana przez premiera Mateusza Morawieckiego będzie oddziaływać na gospodarkę i na inne sfery funkcjonowania państwa.

10.30 – 11.15 Dyskusja Panelowa Szczecin. „Region zachodniopomorski przykładem Współpracy samorządów i przedsiębiorstw w oparciu o Strategię  odpowiedzialnego rozwoju”

11.15 – 11.30 Przerwa kawowa
11.30 – 13.00 Gość specjalny mjr. Rocco A. Spencer „Odpowiedzialne przywództwo w biznesie i samorządzie” – cz. I.

Odpowiedzialność przywódców – kluczowe czynniki sukcesu tj. Nadzór, motywacja, efektywna komunikacja, planowanie i zarządzanie sytuacjami kryzysowymi przez liderów w ich zespołach i społecznościach
Misja – osiągnięcie misji za pomocą doboru odpowiednich ludzi i zespołów
Budowanie przyszłego sukcesu
13.00 – 13.15 Przerwa kawowa
13.30 – 14.45 Gość specjalny mjr. Rocco A. Spencer „Odpowiedzialne przywództwo w biznesie i samorządzie” – cz. II.
14:45 – 15:00 Zakończenie
15:00 – 17:00 Lunch/ rozmowy kuluarowe

11.05.2018KielceTemat panelu dyskusyjnego:
Odbudowa Centralnego Okręgu Przemysłowego Osią Napędową Regionu Świętokrzyskiego

Poznaj szczegóły

9.30 – 10.00 Rejestracja gości

10.00 – 10.10 Powitanie gości

10.10 – 10.30 Wystąpienie eksperta – Wojciech Myślecki „Współpraca przedsiębiorców i jednostek samorządu terytorialnego podstawą rozwoju regionalnego”

Plan i Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju od momentu jego ogłoszenia ogniskuje i wyznacza ramy dzisiejszej debaty nad przyszłością Polski. W odróżnieniu od planów poprzedników – plan Morawieckiego jest i będzie podstawą radykalnej i nieodwracalnej reformy Polski. W wystąpieniu przedstawione będą cele i założenia planu Morawicekiego i uwarunkowania ich wdrożenia w każdym z regionów Polski. Przeanalizowane zostaną podstawowe procesy zachodzące w świecie oraz w Polsce i na tym tle wskazane zostanie, jak reforma proponowana przez premiera Mateusza Morawieckiego będzie oddziaływać na gospodarkę i na inne sfery funkcjonowania państwa.

10.30 – 11.15 Dyskusja panelowa

11.15 – 11.30 Przerwa kawowa
11.30 – 13.00 Gość specjalny mjr. Rocco A. Spencer „Odpowiedzialne przywództwo w biznesie i samorządzie” – cz. I.

Odpowiedzialność przywódców – kluczowe czynniki sukcesu tj. Nadzór, motywacja, efektywna komunikacja, planowanie i zarządzanie sytuacjami kryzysowymi przez liderów w ich zespołach i społecznościach
Misja – osiągnięcie misji za pomocą doboru odpowiednich ludzi i zespołów
Budowanie przyszłego sukcesu
13.00 – 13.15 Przerwa kawowa
13.30 – 14.45 Gość specjalny mjr. Rocco A. Spencer „Odpowiedzialne przywództwo w biznesie i samorządzie” – cz. II.
14:45 – 15:00 Zakończenie
15:00 – 17:00 Lunch/ rozmowy kuluarowe

21.05.2018OlsztynTemat panelu dyskusyjnego:
Rozwój regionu warmińsko-mazurskiego: inteligentne specjalizacje – czy to wystarczy?

Poznaj szczegóły

9.30 – 10.00 Rejestracja gości

10.00 – 10.10 Powitanie gości

10.10 – 10.30 Wystąpienie eksperta – Wojciech Myślecki „Współpraca przedsiębiorców i jednostek samorządu terytorialnego podstawą rozwoju regionalnego”

Plan i Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju od momentu jego ogłoszenia ogniskuje i wyznacza ramy dzisiejszej debaty nad przyszłością Polski. W odróżnieniu od planów poprzedników – plan Morawieckiego jest i będzie podstawą radykalnej i nieodwracalnej reformy Polski. W wystąpieniu przedstawione będą cele i założenia planu Morawicekiego i uwarunkowania ich wdrożenia w każdym z regionów Polski. Przeanalizowane zostaną podstawowe procesy zachodzące w świecie oraz w Polsce i na tym tle wskazane zostanie, jak reforma proponowana przez premiera Mateusza Morawieckiego będzie oddziaływać na gospodarkę i na inne sfery funkcjonowania państwa.

10.30 – 11.15 Dyskusja panelowa

11.15 – 11.30 Przerwa kawowa
11.30 – 13.00 Gość specjalny mjr. Rocco A. Spencer „Odpowiedzialne przywództwo w biznesie i samorządzie” – cz. I.

Odpowiedzialność przywódców – kluczowe czynniki sukcesu tj. Nadzór, motywacja, efektywna komunikacja, planowanie i zarządzanie sytuacjami kryzysowymi przez liderów w ich zespołach i społecznościach
Misja – osiągnięcie misji za pomocą doboru odpowiednich ludzi i zespołów
Budowanie przyszłego sukcesu
13.00 – 13.15 Przerwa kawowa
13.30 – 14.45 Gość specjalny mjr. Rocco A. Spencer „Odpowiedzialne przywództwo w biznesie i samorządzie” – cz. II.
14:45 – 15:00 Zakończenie
15:00 – 17:00 Lunch/ rozmowy kuluarowe

23.05.2018BiałystokTemat panelu dyskusyjnego:
Współpraca gospodarcza z krajami bałtyckim i Białorusią - szansą podlaskiego.

Poznaj szczegóły

9.30 – 10.00 Rejestracja gości

10.00 – 10.10 Powitanie gości

10.10 – 10.30 Wystąpienie eksperta – Wojciech Myślecki „Współpraca przedsiębiorców i jednostek samorządu terytorialnego podstawą rozwoju regionalnego”

Plan i Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju od momentu jego ogłoszenia ogniskuje i wyznacza ramy dzisiejszej debaty nad przyszłością Polski. W odróżnieniu od planów poprzedników – plan Morawieckiego jest i będzie podstawą radykalnej i nieodwracalnej reformy Polski. W wystąpieniu przedstawione będą cele i założenia planu Morawicekiego i uwarunkowania ich wdrożenia w każdym z regionów Polski. Przeanalizowane zostaną podstawowe procesy zachodzące w świecie oraz w Polsce i na tym tle wskazane zostanie, jak reforma proponowana przez premiera Mateusza Morawieckiego będzie oddziaływać na gospodarkę i na inne sfery funkcjonowania państwa.

10.30 – 11.15 Dyskusja panelowa

11.15 – 11.30 Przerwa kawowa
11.30 – 13.00 Gość specjalny mjr. Rocco A. Spencer „Odpowiedzialne przywództwo w biznesie i samorządzie” – cz. I.

Odpowiedzialność przywódców – kluczowe czynniki sukcesu tj. Nadzór, motywacja, efektywna komunikacja, planowanie i zarządzanie sytuacjami kryzysowymi przez liderów w ich zespołach i społecznościach
Misja – osiągnięcie misji za pomocą doboru odpowiednich ludzi i zespołów
Budowanie przyszłego sukcesu
13.00 – 13.15 Przerwa kawowa
13.30 – 14.45 Gość specjalny mjr. Rocco A. Spencer „Odpowiedzialne przywództwo w biznesie i samorządzie” – cz. II.
14:45 – 15:00 Zakończenie
15:00 – 17:00 Lunch/ rozmowy kuluarowe

28.05.2018LublinTemat panelu dyskusyjnego:
Nowoczesne rolnictwo i nowoczesny przemysł osia
napedowa Lubelszczyzny

Poznaj szczegóły

9.30 – 10.00 Rejestracja gości

10.00 – 10.10 Powitanie gości

10.10 – 10.30 Wystąpienie eksperta – Wojciech Myślecki „Współpraca przedsiębiorców i jednostek samorządu terytorialnego podstawą rozwoju regionalnego”

Plan i Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju od momentu jego ogłoszenia ogniskuje i wyznacza ramy dzisiejszej debaty nad przyszłością Polski. W odróżnieniu od planów poprzedników – plan Morawieckiego jest i będzie podstawą radykalnej i nieodwracalnej reformy Polski. W wystąpieniu przedstawione będą cele i założenia planu Morawicekiego i uwarunkowania ich wdrożenia w każdym z regionów Polski. Przeanalizowane zostaną podstawowe procesy zachodzące w świecie oraz w Polsce i na tym tle wskazane zostanie, jak reforma proponowana przez premiera Mateusza Morawieckiego będzie oddziaływać na gospodarkę i na inne sfery funkcjonowania państwa.

10.30 – 11.15 Dyskusja panelowa

11.15 – 11.30 Przerwa kawowa
11.30 – 13.00 Gość specjalny mjr. Rocco A. Spencer „Odpowiedzialne przywództwo w biznesie i samorządzie” – cz. I.

Odpowiedzialność przywódców – kluczowe czynniki sukcesu tj. Nadzór, motywacja, efektywna komunikacja, planowanie i zarządzanie sytuacjami kryzysowymi przez liderów w ich zespołach i społecznościach
Misja – osiągnięcie misji za pomocą doboru odpowiednich ludzi i zespołów
Budowanie przyszłego sukcesu
13.00 – 13.15 Przerwa kawowa
13.30 – 14.45 Gość specjalny mjr. Rocco A. Spencer „Odpowiedzialne przywództwo w biznesie i samorządzie” – cz. II.
14:45 – 15:00 Zakończenie
15:00 – 17:00 Lunch/ rozmowy kuluarowe

30.05.2018KrakówTemat panelu dyskusyjnego:
Wyścig o miano polskiej Doliny Krzemowej – potencjał i szanse Małopolski.

Poznaj szczegóły

9.30 – 10.00 Rejestracja gości

10.00 – 10.10 Powitanie gości

10.10 – 10.30 Wystąpienie eksperta – Wojciech Myślecki „Współpraca przedsiębiorców i jednostek samorządu terytorialnego podstawą rozwoju regionalnego”

Plan i Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju od momentu jego ogłoszenia ogniskuje i wyznacza ramy dzisiejszej debaty nad przyszłością Polski. W odróżnieniu od planów poprzedników – plan Morawieckiego jest i będzie podstawą radykalnej i nieodwracalnej reformy Polski. W wystąpieniu przedstawione będą cele i założenia planu Morawicekiego i uwarunkowania ich wdrożenia w każdym z regionów Polski. Przeanalizowane zostaną podstawowe procesy zachodzące w świecie oraz w Polsce i na tym tle wskazane zostanie, jak reforma proponowana przez premiera Mateusza Morawieckiego będzie oddziaływać na gospodarkę i na inne sfery funkcjonowania państwa.

10.30 – 11.15 Dyskusja panelowa – „Wyścig o miano polskiej Doliny Krzemowej – potencjał i szanse Małopolski”

Eksperci:

Marcin Ociepa – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii
Wojciech Hann – Członek Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego
Wojciech Myślecki – Analityk polityki i strategii geopolityki,
Małgorzata Popławska – Wiceprezes Krakowskiego Parku Technologicznego Sp. z o.o.
Grzegorz Moorthi – Prezes Zarządu RAVICON sp. z o.o.
Józef Mokrzycki – Prezes Zarządu Mo-BRUK S.A.

11.15 – 11.30 Przerwa kawowa
11.30 – 13.00 Gość specjalny mjr. Rocco A. Spencer „Odpowiedzialne przywództwo w biznesie i samorządzie” – cz. I.

Odpowiedzialność przywódców – kluczowe czynniki sukcesu tj. Nadzór, motywacja, efektywna komunikacja, planowanie i zarządzanie sytuacjami kryzysowymi przez liderów w ich zespołach i społecznościach
Misja – osiągnięcie misji za pomocą doboru odpowiednich ludzi i zespołów
Budowanie przyszłego sukcesu
13.00 – 13.15 Przerwa kawowa
13.30 – 14.45 Gość specjalny mjr. Rocco A. Spencer „Odpowiedzialne przywództwo w biznesie i samorządzie” – cz. II.
14:45 – 15:00 Zakończenie
15:00 – 17:00 Lunch/ rozmowy kuluarowe

04.06.2018RzeszówTemat panelu dyskusyjnego:
Podkarpacie – IT, a przemysł ciężki?

Poznaj szczegóły

9.30 – 10.00 Rejestracja gości

10.00 – 10.10 Powitanie gości

10.10 – 10.30 Wystąpienie eksperta – Wojciech Myślecki „Współpraca przedsiębiorców i jednostek samorządu terytorialnego podstawą rozwoju regionalnego”

Plan i Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju od momentu jego ogłoszenia ogniskuje i wyznacza ramy dzisiejszej debaty nad przyszłością Polski. W odróżnieniu od planów poprzedników – plan Morawieckiego jest i będzie podstawą radykalnej i nieodwracalnej reformy Polski. W wystąpieniu przedstawione będą cele i założenia planu Morawicekiego i uwarunkowania ich wdrożenia w każdym z regionów Polski. Przeanalizowane zostaną podstawowe procesy zachodzące w świecie oraz w Polsce i na tym tle wskazane zostanie, jak reforma proponowana przez premiera Mateusza Morawieckiego będzie oddziaływać na gospodarkę i na inne sfery funkcjonowania państwa.

10.30 – 11.15 Dyskusja panelowa

11.15 – 11.30 Przerwa kawowa
11.30 – 13.00 Gość specjalny mjr. Rocco A. Spencer „Odpowiedzialne przywództwo w biznesie i samorządzie” – cz. I.

Odpowiedzialność przywódców – kluczowe czynniki sukcesu tj. Nadzór, motywacja, efektywna komunikacja, planowanie i zarządzanie sytuacjami kryzysowymi przez liderów w ich zespołach i społecznościach
Misja – osiągnięcie misji za pomocą doboru odpowiednich ludzi i zespołów
Budowanie przyszłego sukcesu
13.00 – 13.15 Przerwa kawowa
13.30 – 14.45 Gość specjalny mjr. Rocco A. Spencer „Odpowiedzialne przywództwo w biznesie i samorządzie” – cz. II.
14:45 – 15:00 Zakończenie
15:00 – 17:00 Lunch/ rozmowy kuluarowe

06.06.2018KatowiceTemat panelu dyskusyjnego:
Nowy przemysł i nowe usługi – recepta na sukces Śląska?

Poznaj szczegóły

9.30 – 10.00 Rejestracja gości

10.00 – 10.10 Powitanie gości

10.10 – 10.30 Wystąpienie eksperta – Wojciech Myślecki „Współpraca przedsiębiorców i jednostek samorządu terytorialnego podstawą rozwoju regionalnego”

Plan i Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju od momentu jego ogłoszenia ogniskuje i wyznacza ramy dzisiejszej debaty nad przyszłością Polski. W odróżnieniu od planów poprzedników – plan Morawieckiego jest i będzie podstawą radykalnej i nieodwracalnej reformy Polski. W wystąpieniu przedstawione będą cele i założenia planu Morawicekiego i uwarunkowania ich wdrożenia w każdym z regionów Polski. Przeanalizowane zostaną podstawowe procesy zachodzące w świecie oraz w Polsce i na tym tle wskazane zostanie, jak reforma proponowana przez premiera Mateusza Morawieckiego będzie oddziaływać na gospodarkę i na inne sfery funkcjonowania państwa.

10.30 – 11.15 Dyskusja panelowa

11.15 – 11.30 Przerwa kawowa
11.30 – 13.00 Gość specjalny mjr. Rocco A. Spencer „Odpowiedzialne przywództwo w biznesie i samorządzie” – cz. I.

Odpowiedzialność przywódców – kluczowe czynniki sukcesu tj. Nadzór, motywacja, efektywna komunikacja, planowanie i zarządzanie sytuacjami kryzysowymi przez liderów w ich zespołach i społecznościach
Misja – osiągnięcie misji za pomocą doboru odpowiednich ludzi i zespołów
Budowanie przyszłego sukcesu
13.00 – 13.15 Przerwa kawowa
13.30 – 14.45 Gość specjalny mjr. Rocco A. Spencer „Odpowiedzialne przywództwo w biznesie i samorządzie” – cz. II.
14:45 – 15:00 Zakończenie
15:00 – 17:00 Lunch/ rozmowy kuluarowe

11.06.2018Zielona GóraTemat panelu dyskusyjnego:
Przemysł przetwórczy i maszynowy oraz wzmocnienie potencjału ludzkiego – podstawą rozwoju regionu lubuskiego

Poznaj szczegóły

9.30 – 10.00 Rejestracja gości

10.00 – 10.10 Powitanie gości

10.10 – 10.30 Wystąpienie eksperta – Wojciech Myślecki „Współpraca przedsiębiorców i jednostek samorządu terytorialnego podstawą rozwoju regionalnego”

Plan i Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju od momentu jego ogłoszenia ogniskuje i wyznacza ramy dzisiejszej debaty nad przyszłością Polski. W odróżnieniu od planów poprzedników – plan Morawieckiego jest i będzie podstawą radykalnej i nieodwracalnej reformy Polski. W wystąpieniu przedstawione będą cele i założenia planu Morawicekiego i uwarunkowania ich wdrożenia w każdym z regionów Polski. Przeanalizowane zostaną podstawowe procesy zachodzące w świecie oraz w Polsce i na tym tle wskazane zostanie, jak reforma proponowana przez premiera Mateusza Morawieckiego będzie oddziaływać na gospodarkę i na inne sfery funkcjonowania państwa.

10.30 – 11.15 Dyskusja panelowa

11.15 – 11.30 Przerwa kawowa
11.30 – 13.00 Gość specjalny mjr. Rocco A. Spencer „Odpowiedzialne przywództwo w biznesie i samorządzie” – cz. I.

Odpowiedzialność przywódców – kluczowe czynniki sukcesu tj. Nadzór, motywacja, efektywna komunikacja, planowanie i zarządzanie sytuacjami kryzysowymi przez liderów w ich zespołach i społecznościach
Misja – osiągnięcie misji za pomocą doboru odpowiednich ludzi i zespołów
Budowanie przyszłego sukcesu
13.00 – 13.15 Przerwa kawowa
13.30 – 14.45 Gość specjalny mjr. Rocco A. Spencer „Odpowiedzialne przywództwo w biznesie i samorządzie” – cz. II.
14:45 – 15:00 Zakończenie
15:00 – 17:00 Lunch/ rozmowy kuluarowe

13.06.2018PoznańTemat panelu dyskusyjnego:
Rozwój gospodarczy Wielkopolski w oparciu o branże meblarską, wzornictwo przemysłowe oraz produkcję biosurowców.

Poznaj szczegóły

9.30 – 10.00 Rejestracja gości

10.00 – 10.10 Powitanie gości

10.10 – 10.30 Wystąpienie eksperta – Wojciech Myślecki „Współpraca przedsiębiorców i jednostek samorządu terytorialnego podstawą rozwoju regionalnego”

Plan i Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju od momentu jego ogłoszenia ogniskuje i wyznacza ramy dzisiejszej debaty nad przyszłością Polski. W odróżnieniu od planów poprzedników – plan Morawieckiego jest i będzie podstawą radykalnej i nieodwracalnej reformy Polski. W wystąpieniu przedstawione będą cele i założenia planu Morawicekiego i uwarunkowania ich wdrożenia w każdym z regionów Polski. Przeanalizowane zostaną podstawowe procesy zachodzące w świecie oraz w Polsce i na tym tle wskazane zostanie, jak reforma proponowana przez premiera Mateusza Morawieckiego będzie oddziaływać na gospodarkę i na inne sfery funkcjonowania państwa.

10.30 – 11.15 Dyskusja panelowa

11.15 – 11.30 Przerwa kawowa
11.30 – 13.00 Gość specjalny mjr. Rocco A. Spencer „Odpowiedzialne przywództwo w biznesie i samorządzie” – cz. I.

Odpowiedzialność przywódców – kluczowe czynniki sukcesu tj. Nadzór, motywacja, efektywna komunikacja, planowanie i zarządzanie sytuacjami kryzysowymi przez liderów w ich zespołach i społecznościach
Misja – osiągnięcie misji za pomocą doboru odpowiednich ludzi i zespołów
Budowanie przyszłego sukcesu
13.00 – 13.15 Przerwa kawowa
13.30 – 14.45 Gość specjalny mjr. Rocco A. Spencer „Odpowiedzialne przywództwo w biznesie i samorządzie” – cz. II.
14:45 – 15:00 Zakończenie
15:00 – 17:00 Lunch/ rozmowy kuluarowe

18.06.2018WarszawaTemat panelu dyskusyjnego:
Wspólna droga do sukcesu – Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Poznaj szczegóły

9.30 – 10.00 Rejestracja gości

10.00 – 10.10 Powitanie gości

10.10 – 10.30 Wystąpienie eksperta – Wojciech Myślecki „Współpraca przedsiębiorców i jednostek samorządu terytorialnego podstawą rozwoju regionalnego”

Plan i Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju od momentu jego ogłoszenia ogniskuje i wyznacza ramy dzisiejszej debaty nad przyszłością Polski. W odróżnieniu od planów poprzedników – plan Morawieckiego jest i będzie podstawą radykalnej i nieodwracalnej reformy Polski. W wystąpieniu przedstawione będą cele i założenia planu Morawicekiego i uwarunkowania ich wdrożenia w każdym z regionów Polski. Przeanalizowane zostaną podstawowe procesy zachodzące w świecie oraz w Polsce i na tym tle wskazane zostanie, jak reforma proponowana przez premiera Mateusza Morawieckiego będzie oddziaływać na gospodarkę i na inne sfery funkcjonowania państwa.

10.30 – 11.15 Dyskusja panelowa

11.15 – 11.30 Przerwa kawowa
11.30 – 13.00 Gość specjalny mjr. Rocco A. Spencer „Odpowiedzialne przywództwo w biznesie i samorządzie” – cz. I.

Odpowiedzialność przywódców – kluczowe czynniki sukcesu tj. Nadzór, motywacja, efektywna komunikacja, planowanie i zarządzanie sytuacjami kryzysowymi przez liderów w ich zespołach i społecznościach
Misja – osiągnięcie misji za pomocą doboru odpowiednich ludzi i zespołów
Budowanie przyszłego sukcesu
13.00 – 13.15 Przerwa kawowa
13.30 – 14.45 Gość specjalny mjr. Rocco A. Spencer „Odpowiedzialne przywództwo w biznesie i samorządzie” – cz. II.
14:45 – 15:00 Zakończenie
15:00 – 17:00 Lunch/ rozmowy kuluarowe

20.06.2018 BydgoszczTemat panelu dyskusyjnego: Województwo Kujawsko-Pomorskie zagłębiem producentów z branży narzędziowej i przetwórstwa tworzyw sztucznych – czy jest miejsce na dalszy rozwój i inwestycje?”

Poznaj szczegóły

9.30 – 10.00 Rejestracja gości

10.00 – 10.10 Powitanie gości

10.10 – 10.30 Wystąpienie eksperta – Wojciech Myślecki „Współpraca przedsiębiorców i jednostek samorządu terytorialnego podstawą rozwoju regionalnego”

Plan i Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju od momentu jego ogłoszenia ogniskuje i wyznacza ramy dzisiejszej debaty nad przyszłością Polski. W odróżnieniu od planów poprzedników – plan Morawieckiego jest i będzie podstawą radykalnej i nieodwracalnej reformy Polski. W wystąpieniu przedstawione będą cele i założenia planu Morawicekiego i uwarunkowania ich wdrożenia w każdym z regionów Polski. Przeanalizowane zostaną podstawowe procesy zachodzące w świecie oraz w Polsce i na tym tle wskazane zostanie, jak reforma proponowana przez premiera Mateusza Morawieckiego będzie oddziaływać na gospodarkę i na inne sfery funkcjonowania państwa.

10.30 – 11.15 Dyskusja panelowa

11.15 – 11.30 Przerwa kawowa
11.30 – 13.00 Gość specjalny mjr. Rocco A. Spencer „Odpowiedzialne przywództwo w biznesie i samorządzie” – cz. I.

Odpowiedzialność przywódców – kluczowe czynniki sukcesu tj. Nadzór, motywacja, efektywna komunikacja, planowanie i zarządzanie sytuacjami kryzysowymi przez liderów w ich zespołach i społecznościach
Misja – osiągnięcie misji za pomocą doboru odpowiednich ludzi i zespołów
Budowanie przyszłego sukcesu
13.00 – 13.15 Przerwa kawowa
13.30 – 14.45 Gość specjalny mjr. Rocco A. Spencer „Odpowiedzialne przywództwo w biznesie i samorządzie” – cz. II.
14:45 – 15:00 Zakończenie
15:00 – 17:00 Lunch/ rozmowy kuluarowe

27.06.2018GdyniaTemat panelu dyskusyjnego:
Rozwój portów i turystyki morskiej jako element rozwoju społecznego i gospodarczego Pomorza.

Poznaj szczegóły

9.30 – 10.00 Rejestracja gości

10.00 – 10.10 Powitanie gości

10.10 – 10.30 Wystąpienie eksperta – Wojciech Myślecki „Współpraca przedsiębiorców i jednostek samorządu terytorialnego podstawą rozwoju regionalnego”

Plan i Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju od momentu jego ogłoszenia ogniskuje i wyznacza ramy dzisiejszej debaty nad przyszłością Polski. W odróżnieniu od planów poprzedników – plan Morawieckiego jest i będzie podstawą radykalnej i nieodwracalnej reformy Polski. W wystąpieniu przedstawione będą cele i założenia planu Morawicekiego i uwarunkowania ich wdrożenia w każdym z regionów Polski. Przeanalizowane zostaną podstawowe procesy zachodzące w świecie oraz w Polsce i na tym tle wskazane zostanie, jak reforma proponowana przez premiera Mateusza Morawieckiego będzie oddziaływać na gospodarkę i na inne sfery funkcjonowania państwa.

10.30 – 11.15 Dyskusja panelowa

11.15 – 11.30 Przerwa kawowa
11.30 – 13.00 Gość specjalny mjr. Rocco A. Spencer „Odpowiedzialne przywództwo w biznesie i samorządzie” – cz. I.

Odpowiedzialność przywódców – kluczowe czynniki sukcesu tj. Nadzór, motywacja, efektywna komunikacja, planowanie i zarządzanie sytuacjami kryzysowymi przez liderów w ich zespołach i społecznościach
Misja – osiągnięcie misji za pomocą doboru odpowiednich ludzi i zespołów
Budowanie przyszłego sukcesu
13.00 – 13.15 Przerwa kawowa
13.30 – 14.45 Gość specjalny mjr. Rocco A. Spencer „Odpowiedzialne przywództwo w biznesie i samorządzie” – cz. II.
14:45 – 15:00 Zakończenie
15:00 – 17:00 Lunch/ rozmowy kuluarowe