Idea konferencji

Bank Gospodarstwa Krajowego jako państwowy bank rozwoju wspiera rozwój społeczno-ekonomicznego Polski, w tym przedsiębiorców i samorządu terytorialnego.

Konferencje to cykliczne wydarzenie, które do tej pory odbyło się w blisko 50 miastach Polski, to miejsce wymiany doświadczeń  pomiędzy przedstawicielami lokalnych władz i biznesu. Tworzą płaszczyznę do nawiązywania współpracy, dzięki której samorządowcy będą bardziej przedsiębiorczy, a przedstawiciele biznesu będą w większym stopniu uwzględniali w swojej codziennej działalności element społeczny. Spotkania mają także na celu przybliżenie uczestnikom możliwości skorzystania na poziomie regionalnym z programów rozwojowych wynikających ze Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Cel konferencji

Każda konferencja jest niepowtarzalnym wydarzeniem uwzględniającym specyfikę i potrzeby konkretnego regionu, lokalnych władz, przedsiębiorców i społeczności.  Będzie to okazja do spotkań z ekspertami Banku Gospodarstwa Krajowego, którzy przedstawią możliwości wspierania regionów i działających na ich terenie firm.

Dla kogo?

Regionalne konferencje BGK, przedsiębiorców i samorządu terytorialnego skierowane są do osób mających wpływ na rozwój gospodarczy regionów.

Do udziału zapraszamy:

– przedsiębiorców,
– przedstawicieli samorządu terytorialnego,
– przedstawicieli administracji.

Organizatorem cyklu konferencji jest Bank Gospodarstwa Krajowego,
którego misją jest wspieranie rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski.