Ładowanie Wydarzenia

« All Wydarzenia

Konferencja Białystok

Maj 7 @ 09:30 - 17:00

Register

Zostałem/am poinformowany/na o przysługującym mi, na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), prawie dostępu i sprostowania swoich danych osobowych, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także o celu ich zbierania oraz o miejscu ich przechowywania, tj. siedzibie BGK, będącego administratorem tych danych. Zostałem/am poinformowany/na o przysługującym mi prawie do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zostałem/am także poinformowany/na, że dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu ich przetwarzania oraz przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego lub dla dochodzenia ewentualnych roszczeń. Zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi, na podstawie rozporządzenia RODO, prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów rozporządzenia RODO. Zostałem/am poinformowany/na także o możliwości skontaktowania się z powołanym w BGK inspektorem ochrony danych. Adres poczty elektronicznej do kontaktu z inspektorem to: iod@bgk.pl. Z inspektorem można skontaktować się także z wykorzystaniem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej www.bgk.pl.
Tribe Loading Animation Image

Szczegóły

Data:
Maj 7
Czas:
09:30 - 17:00