Gość specjalny

Rocco A. Spencer

Notatka biograficzna:

Rocco A. Spencer jest emerytowanym oficerem piechoty Armii Stanów Zjednoczonych. Ukończył historię i nauki polityczne w Milton College. Przez 21 lat służby na stanowiskach dowódczych zdobył unikalne doświadczenie w zakresie przywództwa, organizacji zespołów i skutecznej komunikacji.  Służył w wojskach powietrzno-desantowych i piechocie zmechanizowanej. W czasie służby obejmował różne stanowiska dowódcze na poziomie plutonu, kompanii, sztabu brygady i sztabu dywizji, między innymi jako oficer ds. operacji i oficer ds. wywiadu. Wystąpił ze służby w roku 1999 w stopniu majora. Po przejściu do rezerwy pracował jako konsultant ds. HR, szkoleń i organizacji w firmie AT&T. Po przeprowadzce do Polski od 2006 roku prowadzi firmę doradczo-szkoleniową Leadership Source, która wprowadza nową jakość w dziedzinie zarządzania zespołem, szkolenia liderów, kształtowania postaw przywódczych oraz treningów motywacyjnych. Z jego usług jako doradcy i trenera korzystają największe polskie i międzynarodowe przedsiębiorstwa będące liderami w swoich branżach.

Tytuł występu:

Odpowiedzialność w biznesie i samorządzie

Skrót występu w 3 zdaniach – kluczowe zagadnienia/przekaz:
  • Odpowiedzialność przywódców – kluczowe czynniki sukcesu tj. Nadzór, motywacja, efektywna komunikacja, planowanie i zarządzanie sytuacjami kryzysowymi przez liderów w ich zespołach i społecznościach
  • Misja – osiągnięcie misji za pomocą doboru odpowiednich ludzi i zespołów
  • Budowanie przyszłego sukcesu

Paweł Cybulski

Podsekretarz stanu w ministerstwie finansów

Absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Związany z administracją skarbową począwszy od stanowiska komisarza skarbowego do dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (1995-2007).

Wykładowca prawa podatkowego i systemów zarządzania (Wyższa Szkoła im. B. Jańskiego w Warszawie, Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Geysztora w Pułtusku).

Wdrożył już w 2004 r. w administracji skarbowej system samooceny CAF (Common Assessment Framework). Kierowany przez niego urząd skarbowy nagrodzono w konkursie organizowanym przez Szefa Służby Cywilnej na najbardziej przyjazny urząd administracji rządowej. Zainicjował i zorganizował I Konferencję Jakości Służb Skarbowych (2004).

Prowadził kontrole dochodzeniowe oraz audyty w spółkach Grupy Kapitałowej PGE (2008-2015).

W lutym 2016 r. został powołany na stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, a od marca 2017 r. na stanowisko Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.

Od kwietnia 2017 r. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów oraz Zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Żonaty, ma troje dzieci.