Gość specjalny

Rocco A. Spencer

Notatka biograficzna:

Rocco A. Spencer jest emerytowanym oficerem piechoty Armii Stanów Zjednoczonych. Ukończył historię i nauki polityczne w Milton College. Przez 21 lat służby na stanowiskach dowódczych zdobył unikalne doświadczenie w zakresie przywództwa, organizacji zespołów i skutecznej komunikacji.  Służył w wojskach powietrzno-desantowych i piechocie zmechanizowanej. W czasie służby obejmował różne stanowiska dowódcze na poziomie plutonu, kompanii, sztabu brygady i sztabu dywizji, między innymi jako oficer ds. operacji i oficer ds. wywiadu. Wystąpił ze służby w roku 1999 w stopniu majora. Po przejściu do rezerwy pracował jako konsultant ds. HR, szkoleń i organizacji w firmie AT&T. Po przeprowadzce do Polski od 2006 roku prowadzi firmę doradczo-szkoleniową Leadership Source, która wprowadza nową jakość w dziedzinie zarządzania zespołem, szkolenia liderów, kształtowania postaw przywódczych oraz treningów motywacyjnych. Z jego usług jako doradcy i trenera korzystają największe polskie i międzynarodowe przedsiębiorstwa będące liderami w swoich branżach.

Tytuł występu:

Odpowiedzialność w biznesie i samorządzie

Skrót występu w 3 zdaniach – kluczowe zagadnienia/przekaz:
  • Odpowiedzialność przywódców – kluczowe czynniki sukcesu tj. Nadzór, motywacja, efektywna komunikacja, planowanie i zarządzanie sytuacjami kryzysowymi przez liderów w ich zespołach i społecznościach
  • Misja – osiągnięcie misji za pomocą doboru odpowiednich ludzi i zespołów
  • Budowanie przyszłego sukcesu