Kontakt

Merytoryka

Piotr Pawlak

Specjalista ds. rozwoju rynku regionalnego Biuro Rozwoju Rynku Regionalnego Region Mazowiecki

al. Jerozolimskie 7
00-955 Warszawa

tel. kom. 519 018 355
piotr.pawlak@bgk.pl

Joanna Domian

Specjalista ds. rozwoju rynku regionalnego Biuro Rozwoju Rynku Regionalnego Region Warmińsko-Mazurski

ul. Dąbrowszczaków 21
10-540 Olsztyn

tel. kom. 519 018 351
joanna.domian@bgk.pl

Krzysztof Romianowski

Specjalista ds. rozwoju rynku regionalnego Biuro Rozwoju Rynku Regionalnego
Region Zachodniopomorski

ul. Tkacka 4
70-556 Szczecin

tel. kom. 519 018 349
krzysztof.romianowski@bgk.pl

Organizacja

Natalia Kaźmierczak

Event Officer

Tel.kom. 692 786 545
natalia.kazmierczak@leadership-source.biz

Formularz kontaktowy

Informujemy, że administratorem Pani/Pana dobrowolne podanych danych osobowych jest Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zadane za pomocą formularza pytania. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Ponadto informujemy, że Pani/Pana dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim, poza ewentualnym udostępnianiem danych osobowych do podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Mając powyższe na uwadze, potwierdzam, że zostałam(em) poinformowana(y) o prawie dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz dobrowolności podania danych osobowych.